Dlaczego energia słoneczna

Dlaczego należy postawić na energię słoneczną:

  • Słońce będzie jeszcze świecić przez ponad 4 miliardy lat - będzie więc również dostarczać darmowej energii słonecznej.
  • Ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi przekracza dzienne zapotrzebowanie o 3.000 razy.
  • Słońce nie wytwarza CO2, ochrona środowiska jest więc podwójna.
  • Instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wciąż rosnących kosztów energii.
  • Energia słoneczna jest jedynym rodzajem energii, który można na całym świecie wytwarzać w sposób zdecentralizowany.
  • Brak długich dróg przesyłu energii minimalizuje straty energii i prowadzi do znacznej oszczędności kosztów.
  • Słońce jest niezależne od dużych koncernów i niedemokratycznych reżimów.
  • Energia słoneczna jest bezpieczna.

Słońce jest surowcem XXI wieku

Niedobór surowców, degradacja środowiska i szkodliwość dla środowiska – to najbardziej oczywiste wady ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla. Do tego surowce kopalne, elektrownie wykorzystujące te surowce, a także centralne sieci zasilania prądem uzależniają nasze społeczeństwo od wielkich koncernów oraz niedemokratycznych reżimów. Państwa rozwijające się tak czy owak nie mogą pozwolić sobie na tak gigantyczną infrastrukturę. Dlatego też tylko odnawialne źródła energii będą w stanie zapewnić w przyszłości ekologiczne i sprawiedliwe społecznie zaopatrzenie w energię. Energia jądrowa nie jest tu alternatywą, gdyż jest po pierwsze ryzykowna, a po drugie tak naprawdę droga. Nie jest ona również przyjazna dla środowiska ani odnawialna.

Zalety energii słonecznej są oczywiste

Słońce i piasek – surowce do produkcji energii słonecznej są niewyczerpalne. Już wkrótce energia produkowana na dachach będzie tańsza niż tradycyjny prąd, który płynie w naszych gniazdkach. Energia słoneczna jest więc na najlepszej drodze, aby stać się kluczową technologią nowego wzrostu gospodarczego, tak jak niegdyś maszyna parowa, samochód czy komputer.

ENERGIA SŁONECZNA JEST PRZYJAZNA DLA śRODOWISKA

Jest niezależna od sieci i paliw. To idealne źródło zdecentralizowanego, ekologicznego, sprawiedliwego i wszędzie dostępnego zaopatrzenia w energię elektryczną, głównie na potrzeby prywatne. Niemcy są liderem tej technologii przyszłości.