Oddziały na świecie

Koncern

SolarWorld AG w ciągu zaledwie kilku lat z przedsiębiorstwa handlowego stał się koncernem branży energii słonecznej, odpowiedzialnym za cały proces produkcji – od pozyskiwania surowca przez wytwarzanie wafli krzemowych, komórek, modułów, aż po gotowe, wysokiej jakości instalacje słoneczne.

Taka polityka przejęcia już na samym początku wszystkich etapów produkcji jest kluczem dzisiejszego sukcesu. Koncern posiada nowoczesne fabryki, w których wytwarzane są elementy dla każdego etapu produkcji. Dzięki temu może on dostarczać różnego rodzaju produkty na coraz większy rynek energii słonecznej. Oprócz tego koncern zajmuje się rozwojem własnej technologii fotowoltaicznej na wszystkich płaszczyznach.

Oddziały na świecie

SolarWorld AG należy do największych na świecie koncernów z branży energii słonecznej i posiada oddziały na wszystkich istotnych rynkach. Dzięki temu zbędny staje się transport produktów na długich odcinkach a procesy produkcyjne nie generują dodatkowych kosztów. Jednolite standardy jakości oraz niezwykle nowoczesne zakłady produkcyjne są niezbędne, aby stawić czoła globalnej konkurencji. Strategia ta jest podstawą ekspansji na nowe rynki.

SolarWorld pochodzi z Niemiec

Zakład produkcyjny w saksońskim mieście uniwersyteckim Freiberg ma długą historię w dziedzinie technologii półprzewodników. Odbywają się tu wszystkie etapy produkcji, od pozyskania krzemu aż po wytworzenie modułu. W pobliżu ma swoją siedzibę również należące do koncernu przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe SolarWorld Innovations. Również kontakty z Uniwersytetem Technicznym Akademii Górniczej we Freibergu oraz z Centrum Półprzewodników w Dreźnie przyczyniają się do pielęgnacji i rozwoju innowacyjności w koncernie, zapewniając duże zasoby specjalistów i kompetencji.

Zakład produkcyjny w Arnstadt Thüringen należy od marca 2014 roku do koncernu SolarWorld. W zielonym sercu Niemiec znajduje się jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji ogniw i modułów solarnych w Europie.

SolarWorld w USA

SolarWorld posiada wieloletnie doświadczenie na amerykańskim rynku, na którym oferuje swoje moduły solarne już od 1977 roku. W roku 2014 działalność sprzedażowa i produkcyjna została przeniesiona do jednej wspólnej lokalizacji w miejscowości Hillsboro w stanie Oregon. Ma tu miejsce pierwsza w Stanach Zjednoczonych w pełni zintegrowana produkcja ogniw fotowoltaicznych przeznaczonych do wyskowydajnych monokrystalicznych instalacji solarnych.

Obecność na wszystkich najważniejszych rynkach

Produkcja odbywa się głownie w Niemczech i USA. Te dwie lokalizacje naszych zakładów produkcyjnych oferują nam optymalne warunki ramowe do spełnienia wysokich wymogów jakościowych i środowiskowych SolarWorld na całym świecie: bardzo dobrą infrastrukturę na miejscu, duży wybór kompetentnych specjalistów, regionalne wsparcie polityczne dla sektora energii odnawialnej, długą tradycję obróbki krzemu lub przemysłu półprzewodników, synergię z regionalnymi centrami badawczymi oraz szerokie spektrum dostawców. 

Międzynarodowa dystrybucja naszych produktów odbywa się bezpośrednio poprzez nasze biura w poszczególnych krajach. Dzięki naszej obecności na wszystkich najważniejszych rynkach zbytu branży energii słonecznej możemy reagować niezwykle elastycznie na szybkie zmiany, oszczędzając sobie jednocześnie długich dróg transportu. W ten sposób możemy przyspieszyć strategiczną dystrybucję naszych produktów na całym świecie.

Więcej informacji