SOLARWORLD : Ponad 40 LAT REAL VALUE

Jedynie jakość SolarWorld gwarantuje tak dużo technologicznego know-how

W 2016 r. spoglądamy wstecz na ponad 40 lat doświadczenia w rozwoju technologii solarnej i produkcji. Pod dachem SolarWorld nasze know-how łączy się z wiedzą renomowanych firm tworząc dojrzałą technologię o wysokiej jakości.

Już ojciec nowoczesnej technologii fotowoltaicznej Bill Yerkes stworzył w 1975 r. swą firmę Solar Technology International z wizją uczynienia energii słonecznej dostępną dla każdego, a tym samym powszechnie wykorzystywaną. W kolejnych dziesięcioleciach w jego ślady poszło wiele znaczących firm, wkraczając na drogę wykorzystania Słońca jako czystego i niezawodnego źródła energii. Ich zakrojone na szeroką skalę inwestycje przyczyniły się do dalszego rozwoju technologicznego energii słonecznej.

Połączyliśmy wiedzę tych renomowanych firm, uzupełniając ją wynikami własnych prac badawczo-rozwojowych. Dlatego też marka SolarWorld jest dziś symbolem najlepszej światowej jakości. Nasz duch pionierski i nasza pasja przyczyniają się wciąż do dalszego rozwoju jakości SolarWorld. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom rzeczywistą wartość dodaną, przynoszącą długotrwałe efekty.

Pewna przyszłość – jakość made by SolarWorld

Angażujemy nasze kompetencje, naszą innowacyjność i ponad 40 lat doświadczenia technologicznego na rzecz rozwoju produktów i usług, stanowiących rzeczywistą wartość dodaną dla naszych klientów. Nasi klienci mogą polegać na indywidualnych, niezwykle wydajnych i inteligentnych rozwiązaniach. Na serwisie dostępnym w każdej chwili, również w przyszłości.


Jakość jest wymierna: stale weryfikujemy jakość naszych produktów. Otrzymujemy przy tym regularnie najlepsze oceny od niezależnych instytutów badawczych.