Polityka prywatności

Polityka prywatności

Cieszymy się bardzo z Państwa zainteresowania stroną internetową SolarWorld AG. Podczas wizyty na naszej stronie Państwa dane osobowe są oczywiście chronione zgodnie z ustawowymi przepisami. Państwa dane są zbierane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych i nie są publikowane bądź przekazywane osobom trzecim. Poniżej znajdą Państwo dokładniejsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych:

1. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

W przypadku dobrowolnego udostępnienia przez Państwa swoich danych osobowych są one wykorzystywane przez nas wyłącznie do przekazywania Państwu informacji lub udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, w zależności od tego w jakim celu przekazali nam Państwo swoje dane. Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim lub innym tylko wówczas, jeżeli wymaga tego odpowiedź na Państwa pytanie oraz w przypadkach, gdy wyrazili Państwo na to osobno zgodę. We wszystkich tych przypadkach gwarantujemy, że Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w podanych celach.

2. Prawo do wglądu

Przysługuje Państwu prawo do wglądu w Państwa dane osobowe, jak również mogą Państwo w każdej chwili zażądać poprawienia nieprawidłowych danych, ich zablokowania lub usunięcia. Na prośbę chętnie udzielimy Państwu informacji na temat Państwa danych osobowych. Chcąc uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania, jak również w celu ich poprawienia prosimy o kontakt z:

SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Straße 24
53175 Bonn
Niemcy

3. Żądanie usunięcia

Mają Państwo prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej nam zgody na przechowywanie Państwa danych i zażądania ich usunięcia. Usunięcie Państwa danych osobowych nastąpi wówczas niezwłocznie. W pozostałych przypadkach usunięcie danych nastąpi z chwilą, gdy przechowywane dane nie będą już potrzebne do danego celu lub gdy przechowywanie Państwa danych stanie się niedozwolone z innych ustawowych powodów. W razie niemożności usunięcia z określonych powodów (np. ze względu na ustawowe terminy przechowywania) zamiast usunięcia nastąpi zablokowanie danych. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje dane prosimy o kontakt z:

SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Straße 24
53175 Bonn
Niemcy

4. Protokołowanie danych

Zgromadzone dane

Podczas dostępu do naszej strony internetowej oraz odczytu zapisanych na niej danych Państwa dane dostępowe są przez nas automatycznie protokołowane. Zgromadzone dane są wykorzystywane do analizy statystycznej w celu oceny naszego serwisu internetowego oraz optymalizacji naszej oferty. Przyporządkowanie danych do konkretnej osoby nie jest możliwe. W żadnym przypadku nie ma miejsce kojarzenie ze sobą różnych danych.

Webtrekk

Dane te są przekazywane do analizy statystycznej wykonywanej przez Webtrekk GmbH oraz MediaMind Technologies GmbH. Tutaj mogą Państwo zdecydować, czy w używanej przez Państwa przeglądarce może zostać zainstalowany plik cookie analizy internetowej, umożliwiający operatorowi strony internetowej gromadzenie i analizę różnych danych statystycznych. W przypadku gdy zdecydują się Państwo tego nie zaakceptować, prosimy kliknąć w następujący link aby włączyć plik cookie deaktywacji programu Webtrekk. Webtrekk Opt-Out Rejestrowane dane to Request (nazwa żądanego pliku), typ/wersja przeglądarki (np.: Internet Explorer 6.0), język przeglądarki (np.: Polski), używany system operacyjny (np.: Windows XP), wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja Javascript, Java wł. /wył., cookies wł./wył., głębia kolorów, Referrer URL (odwiedzona uprzednio strona), adres IP – są natychmiast anonimizowane a po przeanalizowaniu natychmiast usuwane –, godzina dostępu, kliknięcia, w razie potrzeby zawartość formularzy (w przypadku pól dowolnego tekstu, takich jak np. login i hasło, rejestrowana jest jedynie informacja "wypełnione" lub "niewypełnione"), dane lokalizacyjne i czasowe oraz wewnętrzne ID MediaMind. Na naszej stronie internetowej dostępnych jest kilka formularzy, za pomocą których mogą Państwo przesłać do nas dane. Jeżeli nie są to dane osobowe Państwa wpisy zostają zapisane w polach formularza i podane analizie statystycznej. Jeżeli są to dane osobowe, rejestrowane jest jedynie pod względem statystycznym przerwanie wpisywania lub pomyślne wysłanie danych, chyba że udzielili nam Państwo uprzednio wyraźnej zgody na analizę statystyczną również Państwa danych osobowych. W pozostałych przypadkach dane osobowe są gromadzone jedynie pod warunkiem dobrowolnego ich podania w ramach rejestracji Państwa osoby lub w przypadku zapytania (zob. punkt 1).

Google

Na naszych stronach internetowych korzystamy ponadto z Google Analytics, usługi analizy danych oferowanej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z tak zwanych "cookies", plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania z naszych stron. Informacje generowane przez cookie o korzystaniu z naszych stron internetowych są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Z powodu aktywacji anonimizacji IP na naszych stronach internetowych, Państwa adres IP jest jednakże skracany przez Google na obszarze Unii Europejskiej lub innych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Google korzysta z tych informacji na nasze zlecenie celem przeprowadzenia analizy korzystania z naszych stron internetowych, generowania raportów na temat aktywności na stronach, świadczenia wobec nas usług związanych z korzystaniem ze stron oraz dostępem do internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi.

Można wyłączyć zapis cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej; przypominamy jednakże, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji na naszych stronach internetowych. Mogą Państwo również wyłączyć zapis danych generowanych przez cookie odnoszących się do korzystania z naszych stron internetowych (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywanych do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną po następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics oraz ochrony danych).

Nugg.ad

Ta witryna wykorzystuje technologię nugg.ad AG zwaną dalej Systemem, służącą do agregowania danych związanych z reklamą internetową. Dla realizacji tego celu, System zapisuje w postaci plików cookie informacje o częstotliwości i sposobie korzystania z różnych treści i stron. Informacje te są przechowywane w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego Użytkownika (np. komputer PC, laptop, smartfon itp.) przez okres maksymalnie 26 tygodni. Technologia Systemu umożliwia również zapis podstawowych informacji dotyczących korzystania z innych stron internetowych w celu najlepszego doboru reklam, do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik:

· zechce, aby prezentować mu reklamę na przeglądanych stronach witryny, wedle jego zainteresowań, może zdecydować się na analizę swojego zachowania jako użytkownika internetu. Udzielając takiej zgody, pliki cookie OPT-IN będą przechowywane w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego Użytkownika przez okres jednego roku. Jeżeli wcześniej zebrane pliki cookie Systemu znajdują się w przeglądarce urządzenia końcowego, wyrażając zgodę dla cookie Systemu: 

- pozostałe pliki cookie Systemu otrzymają przedłużoną żywotność do jednego roku (liczonego od momentu, którym plik cookie OPTIN jest ustawiony), 

- informacje w Systemie związane z rezygnacją będą przechowywane przez maksymalny okres do jednego roku i następnie usunięte. 

· zechce uniknąć rejestracji informacji o swoich zainteresowaniach przez System, może w dowolnej chwili zrezygnować. W takim przypadku informacja o rezygnacji zamieszczona w pliku cookie będzie zapisana w przeglądarce urządzenia końcowego Użytkownika. Taki plik cookie rezygnacji będzie miał żywotność 10 lat i będzie nazwany "nuggstopp".

W celu uzyskania dalszych informacji o polityce prywatności nugg.ad w ramach Systemu, Użytkownik może przejść na stronę http://ad-choices.nuggad.net/index.html.pol?L=pl 

Adres IP

Państwa IP podczas dostępu do systemu zostaje tymczasowo zapisane. Służy to wyłącznie ochronie naszego systemu przed włamaniami i nieuprawnionym dostępem. Adres IP może – w połączeniu z innymi danymi (data, godzina) – pomóc w identyfikacji użytkownika. Po maksymalnie siedmiu dniach następuje anonimizacja adresu IP, identyfikacja użytkownika przestaje być wówczas możliwa. Zastrzega się prawo do statystycznej oceny anonimowych danych zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.

Pliki cookies

Do gromadzenia danych w ramach naszego serwisu internetowego używamy tak zwanych plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze przez Państwa przeglądarkę. Pozwalają nam one na zaoferowanie Państwu jeszcze przyjaźniejszego, efektywniejszego i bezpieczniejszego serwisu online. Plików cookies nie da się przypisać do konkretnej osoby i nie zawierają one żadnych danych osobowych. Nie dokonujemy również kojarzenia tych danych z innymi źródłami danych. Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane "cookies sesyjne", które są usuwane po wyjściu z przeglądarki. Oprócz tego używamy kilku długotrwałych cookies, za pomocą których ponownie Państwa rozpoznajemy. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają żadnych wirusów. W ustawieniach przeglądarki można zezwolić lub zabronić zapisu plików cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapis plików cookies przez naszą stronę można temu zapobiec poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.

5. Ważność polityki prywatności

Korzystając z naszych stron internetowych akceptują Państwo podane wyżej regulacje dotyczące sposobu wykorzystania danych. Zmiany w przyszłości lub rozwój (techniczny) naszego serwisu internetowego może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności ze skutkiem na przyszłość.