Sunmodule

Mają Państwo pytania?

Prosimy o przesłanie do nas zapytania

...

SolarWorld Sunmodule

nowośći 2017

20-LETNIA GWARANCJA PRODUKTOWA

Nasze produkty muszą sprostać obietnicom – przez cały okres żywotności modułu. Standardy jakościowe ,made by SolarWorld' opierają się na rzeczywistych obciążeniach oddziałujących na moduły. Tym samym SolarWorld w swoich testach modułów stawia zdecydowany krok naprzód w zakresie jakości, wykraczając daleko poza obowiązujące normy. Podwoiliśmy okres gwarancji produktowej na nasze moduły z 10 do 20 lat *, oferując naszym klientom jeszcze większe bezpieczeństwo inwestycji w instalację – gdyż jesteśmy przekonani, że PRAWDZIWE WARTOŚCI są trwalsze!

*obowiązuje wszystkie moduły zainstalowane po 01.01.2017


10 klas mocy Wp

Dzięki innowacyjnej technologii ogniw PERC dostarczamy jeszcze więcej mocy przy takich samych wymiarach modułów – w połączeniu z bardzo wysoką jakością stosowanych materiałów. Naszym klientom oferować będziemy w przyszłości wszystkie moduły w technologii ogniw Mono PERC w 10 klasach mocy Wp. Otrzymają oni zatem średnio wyższą moc w danej klasie mocy nominalnej; dystrybutorzy i instalatorzy osiągną tym samym wymierne korzyści wynikające z mniejszej liczby produktów oraz ich większej dostępności.


NOWY ZNAK JAKOŚC

I Najwyższa jakość „made by SolarWorld" została potwierdzona przez niezależny ośrodek: Certyfikat „VDE Quality Tested" Zrzeszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych poświadcza wysoką niezawodność, niską degradację oraz optymalne bezpieczeństwo funkcjonalne modułów SolarWorld. Dla naszych klientów oznacza to dodatkowe bezpieczeństwo inwestycyjne.

Zalety produktu w skrócie

Znak kontroli „Power controlled”, przyznawany przez instytucję TÜV Rheinland, gwarantuje, że podana moc nominalna modułów Sunmodule Plus jest regularnie monitorowana, a ich praca jest zgodna z podawanymi parametrami mocy. Granica błędu względem danych TÜV wynosi maksymalnie 2 procent.

VDE Quality Tested – Najwyższa jakość „made by SolarWorld" została potwierdzona przez niezależny ośrodek: Certyfikat „VDE Quality Tested" Zrzeszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych poświadcza wysoką niezawodność, niską degradację oraz optymalne bezpieczeństwo funkcjonalne modułów SolarWorld. Dla naszych klientów oznacza to dodatkowe bezpieczeństwo inwestycyjne.

Pozytywna tolerancja mocy gwarantuje maksymalną efektywność instalacji. Na rynek trafiają jedynie takie moduły słoneczne, które przeszły testy mocy i osiągnęły podaną lub większą moc nominalną. Tolerancja mocy wynosi od -0 Wp do +10 Wp. 

20-letnia gwarancja produktowa – Podwoiliśmy okres gwarancji produktowej na nasze moduły z 10 do 20 lat *, oferując naszym klientom jeszcze większe bezpieczeństwo inwestycji w instalację.

* obowiązuje wszystkie moduły zainstalowane po 01.01.2017

Sunmodule Plus / Sunmodule XL – Udzielając 25-letniej gwarancji liniowej degradacji mocy, SolarWorld zapewnia, że maksymalny spadek mocy nie przekroczy 0,7% w skali roku – to wielka zaleta w porównaniu z dwustopniowymi gwarancjami udzielanymi przez konkurencję. Dlatego też certyfikat serwisowy stanowi długofalowe i kompleksowe zabezpieczenie dokonywanej inwestycji.

Sunmodule Bisun protect – Oferując perspektywiczną gwarancję stałej mocy przez 30 lat, SolarWorld wyznacza nowe standardy: maksymalny spadek mocy o jedyne 0,35% rocznie gwarantuje, że moduły po upływie 21 lat zachowają 90% mocy, zaś po upływie 30 lat – 86,85%.